DUYURULAR

-Defterdarlığımızca organize edilen ve İl Afet ve Acil Durumu Müdürlüğü Personelince "Temel Afet Bilinci Eğitimi ve Hafif Arama ve Kurtarma Eğitimi ile Kurtarma Tatbikatı" gerçekleştirildi

-Defterdarlığımız Personeline 01/12/2016 ve 02/12/2016 tarihlerinde iki grup halinde İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi verilmiştir.

-Defterdarlığımız Personeline İşaret Dili Eğitimi(20/04/2017)

- İlimiz 2016 Vergilendirme Dönemi Vergi Rekortmenleri(25/08/2017)

- Defterdarlığımız Vergi Dairesi Müdürlüğünce 6183 Sayılı A.A.T.U.H Kanun Gereğince Satışa Çıkartılan Araçlara İlişkin İlan(15/11/2017)

- İlimiz Ayrancı İlçesi Merkez ve Bağlı Köylerde Bulunan Hazine Adına Kayıtlı 24 Adet Taşınmazın Satış İhalesi İlanı(30/11/2017)

- Defterdarlığımız Milli Emlak Müdürlüğünce 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51/a Maddesine Göre Yapılacak Olan İhaleye İlişkin İlan(18/12/2017)

- Defterdarlığımız Milli Emlak Müdürlüğünce 50 adet taşınmazın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre satışına İlişkin İlan(23/01/2018)

- Defterdarlığımız Milli Emlak Müdürlüğü 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51/G Maddesi Gereğince Pazarlık Usulü İle Ağaçlandırma Amaçlı Kira Hak Sahipliği İhalesi İlan(09/02/2018)

-Defterdarlığımız Vergi Dairesi Müdürlüğünce 6183 Sayılı A.A.T.U.H Kanun Gereğince Satışa Çıkartılacak Araçlara İlişkin İlan(19/02/2018)

-375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23. ve 24. Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslara ilişkin yönetmeliğin 9. Maddesindeki Şartlara göre değerlendirme sonuçlarına İlişkin İlan(20/02/2018)

-Defterdarlığımız Milli Emlak Müdürlüğünce 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre 28 Adet Taşınmazın Satışına İlişkin İlan(21/02/2018)

 

Karaman Personel Müdürlüğü