DUYURULAR

-Defterdarlığımızca organize edilen ve İl Afet ve Acil Durumu Müdürlüğü Personelince "Temel Afet Bilinci Eğitimi ve Hafif Arama ve Kurtarma Eğitimi ile Kurtarma Tatbikatı" gerçekleştirildi

-Defterdarlığımız Personeline 01/12/2016 ve 02/12/2016 tarihlerinde iki grup halinde İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi verilmiştir.

-Defterdarlığımız Personeline İşaret Dili Eğitimi(20/04/2017)

- İlimiz 2016 Vergilendirme Dönemi Vergi Rekortmenleri(25/08/2017)

-375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23. ve 24. Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslara ilişkin yönetmeliğin 9. Maddesindeki Şartlara göre değerlendirme sonuçlarına İlişkin İlan(20/02/2018)

-Defterdarlığımız Vergi Dairesi Müdürlüğünce 6183 Sayılı A.A.T.U.H Kanun Gereğince Satışa Çıkartılacak Araçlara İlişkin İlan (09/03/2018)

-375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince sürekli işçi kadrosuna alınmak üzere başvuruda bulunan ve başvurusu kabul edilenlerin sınav takvimine İlişkin İlan(13/03/2018)

-375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince sürekli işçi kadrosuna alınmak üzere başvuruda bulunan ve başvurusu kabul edilenlerin Sözlü sınav sonuçları (22/03/2018)

- Defterdarlığımız Sarıveliler Malmüdürlüğünce 6183 Sayılı A.A.T.U.H Kanun Gereğince Satışa Çıkartılacak 1 Adet Taşıta İlişkin İlan(04/04/2018)

- Defterdarlığımız Ayrancı Malmüdürlüğünce 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesine Göre Satışı Yapılacak Olan Taşınmazlara İlişkin İlan(06/04/2018)

-Defterdarlığımız Vergi Dairesi Müdürlüğünce 6183 Sayılı A.A.T.U.H Kanun Gereğince Satışa Çıkartılacak Araçlara İlişkin İlan (19/04/2018)

-Defterdarlığımız Vergi Dairesi Müdürlüğünce 6183 Sayılı A.A.T.U.H Kanun Gereğince Satışa Çıkartılacak Araçlara İlişkin İlan (19/04/2018)

-Defterdarlığımız Vergi Dairesi Müdürlüğünce 6183 Sayılı A.A.T.U.H Kanun Gereğince Satışa Çıkartılacak Araçlara İlişkin İlan (19/04/2018)

- Defterdarlığımız Sarıveliler Malmüdürlüğünce 6183 Sayılı A.A.T.U.H Kanun Gereğince Satışa Çıkartılacak 1 Adet Taşıta İlişkin İlan(25/04/2018)

 

Karaman Personel Müdürlüğü